Geodezyjna obsługa budowy ciepłociągu - Mielecka Strefa Przemysłowa

Prace geodezyjne związane z budową ciepłociągu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu objęły sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:250. Następnie, po uzgodnieniu lokalizacji sieci, dokonaliśmy wytyczenia przewodów w terenie oraz inwentaryzacji w wykopie.

Zleceniodawca:


Elektrobud Polskie Rury Preizolowane s.c.

Referencje od zleceniodawcy:

Elektrobud Polskie Rury Preizolowane s.c.