Obsługa przebudowy linii średniego napięcia. - Bystrzyca

Obługa przebudowy linii średniego napięcia w miejscowości Bystrzyca była inwestycją towarzyszącą budowie oczyszczalni ścieków. Prace geodezyjne obejmowały wytyczenie projektowanych słupów i trasy kabla oraz późniejszą inwentaryzację.

Zleceniodawca:


Elektromeg Sp. z o.o.
www: www.elektromeg.pl

Referencje od zleceniodawcy:

Elektromeg Sp. z o.o.