geodezyjna obsługa budowy DOMU I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Wiemy, że budowa domu lub budynków gospodarczych oznacza dla Państwa wiele spraw do załatwienia i problemów do rozwiązania. Dlatego proponujemy kompleksową obsługę geodezyjną w korzystnych cenach. Bazując na naszym doświadczeniu, będą Państwo mogli „zapomnieć” o obsłudze geodezyjnej – wszystkie prace tego typu zostaną wykonane bezbłędnie, profesjonalnie i na czas.

Poniżej przedstawiamy podstawowe usługi geodezyjne, które trzeba przeprowadzić podczas budowy i/lub po jej zakończeniu:

 

 • Opracowanie mapy do celów projektowych, czyli tak zwanego podkładu dla projektanta, na którym architekt wykreśli projektowaną lokalizację Państwa budynku oraz wszystkich przyłączy. Dobrze wykonana mapa odwzorowuje również ukształtowanie terenu wraz z wysokościami charakterystycznych punktów, a to z kolei umożliwia optymalne zaprojektowanie tak zwanego "poziomu 0", czyli poziomu posadzki/podłogi na parterze.
 • Geodezyjne wyznaczanie (tyczenie) projektowanych budowli i urządzeń 
  to wyznaczenie w terenie projektowanego budynku/projektowanych urządzeń, wyznaczenie tzw. repera (punktu wysokościowego, punktu niwelacyjnego). Nasza firma wykonuje tyczenia już bezpośrednio na tak zwanych odnośnikach (profilach), co zapobiega zniszczeniu charakterystycznych punktów podczas budowy. Profile zwykle rozmieszczamy na projektowanym "poziomie 0", co z kolei w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza pracę wykonawcy fundamentów.
 • Wpisy do dziennika budowy, dokumentujące wykonane czynności.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowy obiektów i urządzeń 
  to pomiary wykonywane po zakończeniu budowy, a przed oddaniem obiektu
  do użytkowania. Wynikiem pomiarów jest aktualizacja państwowych map
  i rejestrów.

Prosimy pamiętać, że przed przystąpieniem do budowy należy załatwić także inne formalności, niezwiązane z geodezją, a konkretne inwestycje mogą wymagać niestandardowych działań –
w takich przypadkach również służymy pomocą.