podziały, rozgraniczenia i wznowienia GRANIC

W naszej ofercie znajdują się usługi geodezyjne związane z określeniem zasięgu prawa własności, czyli przebiegu granic. Precyzyjny sprzęt i bogate doświadczenie zawodowe – w tym również w zakresie postępowań administracyjnych i cywilnych (sądowych) – pozwalają nam precyzyjnie zadbać o Państwa własność. 

Ustalanie przebiegu granic to jedne z najbardziej delikatnych zleceń. Przy tego typu realizacjach wykazujemy się z jednej strony orientacją w prawie i dokumentacji, a z drugiej – wynikającą
z doświadczenia sprawnością działania. Zapewniamy profesjonalne, terminowe i sprawne działanie, dbamy także o pozostawanie w stałym kontakcie z naszymi Klientami. 

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych usług.

  • Rozgraniczenie to postępowanie administracyjne prowadzone odpowiednio przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Geodeta upoważniony przez wyżej wymienione organy ma za zadanie ustalenie granic nieruchomości na podstawie map i innych dokumentów oraz sytuacji terenowej.
  • Wznowienie granic wykonywane jest, gdy granice zostały już wcześniej ustalone i istnieją dokumenty pozwalające na odtworzenie/odszukanie znaków i punktów granicznych.
  • Podziały nieruchomości wykonuje się w celu wyodrębnienia nowych działek budowlanych, dróg i ulic, poszerzenia nieruchomości (np. przez dokupienie fragmentu działki od sąsiada). Jest to również postępowanie administracyjne i może przebiegać według różnych schematów. Zawsze dokładnie wyjaśniamy, co będzie potrzebne i jak będzie wyglądała procedura.